ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมภูมิปัญญาเชิงช่างฝีมือของไทย ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม ทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพพัฒนาทักษะเพื่อนำพาสินค้าพื้นบ้านของไทยไปสู่เวทีการค้าระดับชาติและระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง จึงเป็นทั้งศูนย์การเรียนและโชว์รูมงานหัตถศิลป์ไทย77 จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศอยู่ติดกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บนพื้นที่ 45 ไร่

มีอาคารตลาดศิลปาชีพ จัดจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมจาก 77 จังหวัด และยังแบ่งเป็นอาคารจัดแสดงงานหัตถศิลป์หลายประเภทอีก 4 หอใหญ่ๆ ได้แก่ หอหัตถศิลปผ้าไทย หอศิลปาชีพ หอหัตถกรรมอาเซียน และหอเครื่องทองไทย นอกจากจะได้รู้จักสกุลช่างทองไทยทั้ง 3 สกุล ได้แก่ สกุลช่างทองเมืองเพชร สกุลช่างถมนคร สกุลช่างทองสุโขทัย ยังจะได้เรียนรู้เรื่องทองรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกด้วยทอง การตั้งชื่อขนม สุภาษิตไทยวรรณกรรม หัตถกรรม ตั้งแต่ผ้าไหมยกทอง ขนมทองหยิบ ทองหยอด ชื่อทองมาจนถึงสุภาษิตว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand